This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

Pemandu Berhemah…

Sejauh manakah pemahaman pengguna-pengguna jalanraya terutama pemandu-pemandu yang memiliki lesen memandu yang sah dari segi undang-undang. Benarkah mereka memahami akan peraturan jalanraya yang ditetapkan oleh pihak berkuasa terbabit atau sekadar melengkapkan proses perundangan untuk mengesahkan mereka sebagai seorang pemandu yang memiliki kebenaran untuk mengendalikan kenderaan atau jentera di atas jalanraya di Malaysia. Adakah kurikulum yang diajarkan di Institut memandu cukup untuk menjadikan mereka seorang pemandu yang berhemah atau perlukah kurikulum diubah bersesuaian dengan peredaran zaman dan kompleksiti kenderaan dan jalanraya di Malaysia. Perlukah penyesuaian dibuat untuk membolehkan mereka ini menjadi lebih berhemah. Apakah pemahaman pengguna terhadap pemandu berhemah? Adakah mereka ini dikatakan berhemah sekiranya memandu tidak melebihi had kelajuan yang dibenarkan. Bagaimanakah pengukuran dibuat untuk memastikan pemandu yang memiliki kebenaran untuk memandu kenderaan dan jentera benar-benar berhemah menggunakan jalanraya. Untuk itu mari kita kupaskan satu persatu.

PEMANDU BERHEMAH. Apakah yang dimaksudkan dengan pemandu? Pemandu adalah individu atau sekumpulan individu yang berkebolehan untuk menggerakkan kenderaan atau jentera beroda/ berantai di jalanraya tidak semestinya memiliki kebenaran dari pihak yang bertanggungjawab. Berhemah pula bererti mampu menangani setiap situasi tanpa membahayakan diri sendiri dan juga pihak lain. Ibarat menarik rambut didalam tepung. Rambut tidak putus tepung tidak bertabur. Setiap kelakuan dan keputusan yang diambil atau dibuat tidak membahayakan individu lain. Dalam konteks ini PEMANDU BERHEMAH bererti individu atau sekumpulan individu yang berkebolehan untuk menggerakkan kenderaan darat tanpa membahayakan individu atau pihak lain dalam aspek pemanduan dan keputusan. Ianya adalah sikap dalam diri pemandu yang perlu diterapkan dengan konsep pemanduan selamat. Adakah ini mampu diterapkan dengan kurikulum sedia ada dalam ceramah pemanduan berhemah. Mungkin penambahbaikan perlu untuk memperbaiki mutu kurikulum ini agar kurikulum ini lebih berguna dan mampu mendatangkan hasil yang sepatutnya seperti yang diharapkan. Untuk menjadi seorang pemandu yang berhemah aspek kemahiran teknikal dan pemikiran harus bersatu didalam satu badan yang akan mengendalikan kenderaan atau jentera.

Setelah penerapan konsep pemanduan berhemah diterapkan dalam diri individu berkenaan, latihan praktikal perlu dijajarkan selaras dengan penambahbaikan kurikulum. Kemahiran mereka perlu digilap agar sejajar dengan matlamat untuk melahirkan pemandu yang berhemah. Tempoh masa pembelajaran adalah perlu ditambah untuk mengasah kemahiran teknikal pemanduan dan pemikiran dan disepadukan ke dalam diri pemandu. Cukupkah tempoh pembelajaran atau latihan jalanraya selama 10 jam untuk melahirkan pemandu berhemah, sudah semestinya tidak cukup. Tempoh yang ada cuma untuk mendapatkan kebenaran secara rasmi sahaja dari pihak berkuasa yang berkenaan memberikan mereka hak untuk menggunakan jalanraya. Sepatutnya sebelum diberikan lesen penuh daripada pihak berkenaan mereka yang memiliki lesen percubaan tidak dibenarkan menegendalikan kenderaan tanpa diawasi oleh individu lain yang memiliki lesen penuh sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun. Ini akan mengasah kemahiran dan koordinasi menggunakan kenderaan dengan lebih cekap. Mereka ini perlu diperakukan keupayaan dalam mengendalikan kenderaan bukan dikawasan yang biasa dengan kehidupan mereka.

Situasi pembelajarn di akedemi atau institut memandu dengan keadaan sebenar jalanraya tidak sama kerana sewaktu belajar memandu mereka dibenarkan memandu di persekitaran yang telah biasa bagi mereka begitu juga dengan ujian yang diadakan dan aspek kelajuan cuma 40kmj. Sedangkan hakikatnya kenderaan yang ada mampu dipandu pada kelajuan minimum 80kmj. Nyata sekali ianya tidak sama dengan situasi pembelajaran dan praktikal di institut atau akademi memandu.

Pemandu Berhemah tidak semestinya mengikut ketetapan undang-undang tetapi mampu mengelakkan diri dan individu laian dari kemalangan dan bahaya. Memandu dengan kelajuan 40kmj di lebuhraya membahayakan orang lain bukannya berhemah, Berada dilorang tengah dan kanan dengan kelajuan 80kmj bukannya berhemah tetapi menyusahkan. Berhenti di lampu isyarat bukannya berhemah sekiranya terdapat arahan lain mengatakan “Laluan terus dari jam ke jam”, “Belok kiri sekiranya tiada kenderaan” dan sebagainya. Pemandu yang berhemah adalah pemandu yang mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran dan kemapuan diri serta kenderaan/ jentera. Mampu mengelakkan bahaya dalam setiap ketika. Berhenti sekiranya diperlukan berbuat demikian. Pemandu berhemah adalah pemandu yang mampu memahami akan kehendak pemandu dan pengguna jalanraya lain, tidak memntingkan diri dan tidak mengingatkan orang tersayang. Dalam mindanya hanyalah cool dan steady. Selagi diingatkan orang tersayang semakin mindanya dipengaruhi oleh emosi dan emosi inilah akan mengakibatakan mereka hilang pertimbangan dalam membuat keputusan dan mampu membahayakan pengguan yang lain.

Jumpa lagi…

0 Komentar untuk "Pemandu Berhemah…"
Back To Top