This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

Sekumpulan Muslimah tidak boleh dikahwini.


Soalan : 

Ada sekumpulan muslimah tetapi tiada seorang pun yang boleh mengahwininya?

Jawapan : 

Mereka ialah para isteri Nabi Saw . Tiada sesiapapun boleh mengahwini mereka selepas kewafatan baginda Rasullulah saw. 

"Kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasullulah dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu amat besar dosanya di sisi Allah."(surah al-Ahzab ayat 53)
Tag : Islam
Back To Top