This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

Al-Quran untuk dihayati, diamal dalam kehidupan

Antara keistimewaan dan kehebatan al-Quran, ia diturunkan secara berperingkat. Firman Allah SWT itu disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Hikmah al-Quran tidak diturunkan sekali gus ialah untuk memudahkan manusia memahami keseluruhan tuntutan al-Quran.

Contohnya, pada zaman sahabat, wahyu diturunkan oleh Allah SWT secara beransur-ansur mengikut waktu, keadaan, peristiwa dan tempat supaya dapat difahami, dihayati, dihafaz serta diamalkan terus dalam kehidupan mereka.

Sahabat bukan saja mampu membaca, menghafaz, memahami makna, bahkan lebih daripada itu. Setiap ayat yang sampai kepada mereka diamalkan penuh ikhlas serta kesungguhan. Al-Quran adalah panduan terbaik kepada seluruh umat manusia untuk mengamalkan syariat Islam melalui suluhan wahyu secara sepenuhnya.

Al-Quran adalah panduan terbaik kepada seluruh umat manusia untuk mengamalkan syariat Islam melalui suluhan wahyu secara sepenuhnya.

Pandangan mengenai penurunan al-Quran

Ulama mempunyai pandangan mengenai penurunan al-Quran dan pandangan paling benar ialah pandangan menyatakan al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam lailatulqadar dalam satu jumlah (secara keseluruhan).

Kemudian al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 20, 23 atau 25 tahun. Perbezaan pandangan mengenai tempoh itu berdasarkan tempoh masa Nabi SAW menetapkan di Makkah selepas kenabian baginda.

Secara kesimpulannya, penurunan al-Quran berlaku sebanyak dua kali, proses pertama, dari Lohmahfuz ke Baitul Izzah iaitu di langit dunia. Ini berpandukan dalil firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) ini pada malam lailatulqadar.” (Surah al-Qadr, ayat 1)

Proses atau peringkat kedua penurunan al-Quran secara berperingkat dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan waktu, tempat, keadaan dan peristiwa tertentu. Nabi SAW menerima wahyu pertama ketika baginda berkhalwat di Gua Hira’.

Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki dan terus memeluk Nabi Muhammad SAW sambil berkata, “Bacalah”. Nabi Muhammad mengatakan baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril terus memeluk dan menyuruh baginda baca. Ia berlaku tiga kali dan baginda memberi jawapan sama.

Setelah itu, barulah Jibril mengajar Nabi Muhammad SAW wahyu pertama iaitu surah al-Alaq, ayat 1 hingga 5.

0 Komentar untuk "Al-Quran untuk dihayati, diamal dalam kehidupan"
Back To Top