This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

Info PRU: UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PILIHAN RAYA

Bagi memudahkan pelaksanaan pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal untuk memastikan prosedur pilihan raya dipatuhi sepenuhnya. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang digubal adalah seperti yang berikut:

  1. Perlembagaan Persekutuan;
  2. Perlembagaan Negeri;
  3. Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1957;
  4. Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19);
  5. Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5);
  6. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981;
  7. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) 2002;
  8. Peraturan-peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003.

Semua undang-undang dan peraturan-peraturan ini adalah berkait secara langsung dengan proses pilihan raya. Walau bagaimanapun terdapat juga beberapa undang-undang yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan proses pilihan raya, tetapi memain peranan dalam kelancaran penjalanan pilihan raya.

Antaranya termasuklah Akta Polis 1967; Akta Hasutan 1958; Akta Rahsia Rasmi 1971; dan Akta Keselamatan Dalam Negeri, 1960.

Tag : Info PRU
0 Komentar untuk "Info PRU: UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PILIHAN RAYA"
Back To Top