This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

Jenama.

Jenama adalah satu perkara yang amat penting dalam memasarkan sesuatu produk yang anda hasilkan. Sekiranya pemilihan jenama tidak bertepatan dengan kehendak sasaran maka produk anda tidak akan mendapat perhatian. Di dalam pemilihan jenama pelbagai aspek perlu diambil kira sebagai contoh, etnik/ bangsa pengguan, lokasi pengguna, bahasa pengguan, agama pengguna.
Disamping itu juga untuk membangunkan sesuatu jenama perlu ada pelan pemasaran yang komprehensif seperti pengiklanan dan penerangan kepada setiap pengguna.
Tag : Ekonomi
0 Komentar untuk "Jenama."
Back To Top