This blog is under FaceLift, to serve you better, Sorry for any incovinience...

About The Soonex

Get in Touch

Your e-mail address is incorrect. Please check it and try again.

Thanks for your subscription!

MyKad

Menyenangkan atau satu malapetaka.
MSC Malaysia berbangga untuk berkongsi dengan seluruh dunia ciptaan inovasi negara bagi meningkatkan kualiti dan gaya hidup melalui kecanggihan teknologi Kad Pintar Kerajaan atau dikenali sebagai MyKad.
MyKad merangkumi aplikasi utama 8+1 (dalam cip) dengan akses yang pantas dan selamat dalam menjalankan pelbagai transaksi elektronik seperti pengesahan identiti, kesihatan, pembayaran, pengaksesan, perniagaan dan servis peruncitan.
Ciri keselamatan termasuklah pengesahan menggunakan kekunci simetri kriptografi, sistem operasi pelbagai lapisan dengan ‘firewall’ serta landasan cip yang selamat. MyKad menggunakan menggunakan dua jenis teknologi biometrik bagi tujuan pengenalan diri. Biometrik yang digunakan adalah gambar berwarna pemegang kad dan Sijil Digital untuk pengesahan diri.
Sejauh manakan penggunaan MyKad ini membantu individu atau golongan yang memerlukan di saat ianya diperlukan. Sejauh manakah kualiti penghasilan MyKad.
Saya tertarik untuk mencoretkan beberapa cerita mengenai penggunaan MyKad ini. MyKad adalah dokumen pengenalan diri rasmi setiap warganegara Malaysia. MyKad memasukkan minutiae cap jari anda ke dalam cip dan ini membolehkan pengesahan cap jari dilakukan secara tepat dan terperinci dengan menggunakan alat pembaca MyKad. Maklumat lesen dalam cip seperti tarikh luput, jenis lesen dan kategori lesen pemilik dapat dibaca menggunakan alat pembaca MyKad yang dibenarkan seperti alat Pembaca Kad Mudahalih, Pembaca Kad Mini atau Kiosk. Penggunaan aplikasi ini boleh menggantikan sepenuhnya penggunaan lesen laminated sedia ada. Pihak penguatkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Polis Diraja Malaysia telah dimaklumkan tentang aplikasi ini. Pembaharuan lesen memandu dalam MyKad boleh dibuat di seluruh cawangan Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara dan di cawangan Pejabat Pos* tertentu. Maklumat pasport seperti tarikh sah laku dan nombor siri pasport boleh dimasukkan ke dalam MyKad untuk urusan keluar dan masuk di pintu kawalan Imigresen Malaysia dengan menggunakan laluan “Autogate”. MyKad tidak menggantikan pasport sepenuhnya. Pasport masih perlu dibawa untuk perjalanan antarabangsa. Kemasukan oleh penduduk Semenanjung ke Sabah dan Sarawak juga telah dipermudahkan dengan menggunakan MyKad untuk tujuan pendaftaran masuk tanpa perlu mengisi borang.
Aplikasi Prasarana Kekunci Awam (PKI) memuatkan Sijil Digital dan Kekunci Per-sendirian di dalam MyKad. Sijil Digital ini membolehkan empat transaksi dilakukan secara elektronik seperti:
Pengesahan - orang lain tidak boleh menyamar sebagai anda
Pembuktian - tandatangan digital sebagai bukti sah transaksi
Sulit - Maklumat sulit boleh dienkrip sebagai sulit
Integriti - tiada pihak ketiga boleh mengubah sebarang maklumat
Sijil Digital boleh digunakan untuk urusniaga e-Dagang. Anda boleh menghubungi MSC Trustgate atau DigiCert bagi membolehkan MyKad berfungsi sebagai Sijil Digital. Antara agensi yang menggunakan aplikasi ini ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan e-Perolehan.
Aplikasi
Untuk menggunakan MyKad PKI, sila ikuti tiga langkah mudah berikut :-
1. Mohon MyKad di mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara yang berhampiran.
2. a) Untuk mengaktifkan fungsi PKI, bawa bersama MyKad anda ke pihak berkuasa Pensijilan Berlesen (CA) atau pejabat pihak berkuasa ejen (AA) untuk memohon Sijil Digital anda, pembaca kad dan perisian PKI. Bayaran untuk mengaktifkan PKI akan dikenakan oleh CA dan AA.
atau
b) Laksanakan fungsi PKI anda melalui Internet. Jika anda telah mempunyai pembaca kad dan perisian PKI, anda boleh memohon Sijil Digital anda secara online di laman web mana-mana pihak berkuasa Pensijilan Berlesen (CA).
Kegunaan
Anda boleh menggunakan MyKad PKI untuk pelbagai aplikasi dengan selamat seperti :
1.E-mail
2.E-perbankan
3.E-bursa saham
4.E-pembayaran bil
5.E-berbelanja
6.E-perkhidmatan awam atau,
7.Kesemua perkhidmatan yang boleh menggunakan MyKad PKI
Daftarlah dengan laman web yang sesuai yang menerima MyKad PKI.
Sebaik sahaja berdaftar, anda boleh menggunakan MyKad PKI anda untuk enkripsi dan / atau menandatangan.
Soalan Lazim
1. Siapa layak untuk memohon MyKad PKI?
Semua pemegang kad yang berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai MyKad 64K.
2. Perlukah saya menukar MyKad yang sedia ada?
Tidak perlu jika anda pemegang MyKad 64K (tertera di belakang kad). Selain daripada 64K, anda perlu memohon MyKad yang baru di mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara berhampiran. 
3. Apa yang saya perlukan sebelum menggunakan MyKad PKI?
•MyKad (Versi cip 64K)
•Sijil Digital
•PC/SC – Pembaca kad yang sah
•Perisian PKI (disediakan semasa anda memohon Sijil Digital)
•Talian Internet
4. Apa yang perlu saya lakukan jika MyKad hilang?
Anda mesti memohon kad gantian di mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara berhampiran, dan melaporkan kepada pihak berkuasa Pensijilan Berlesen (CA) dimana anda membeli Sijil Digital anda.
5. Bagaimana untuk saya mendapatkan pembaca kad?
Hubungi mana-mana pihak berkuasa Pensijilan Berlesen (CA) atau pihak berkuasa ejen (AA).
Memang megah dan mengagumkan kerana beberapa aplikasi lain selain kad pengenalan telah dimasukkan kedalam satu kad pintar pelbagai guna MyKad, namun adakah ianya memberikan kemudahan kepada pengguna. Itulah persoalan yang perlu kita fikirkan. Malaysia telah mendahului negara-negara maju yang lain dengan aplikasi dan penggunaan MyKad.
Adakah setiap agensi atau pegawai penguatkuasa dibekalkan dengan pembaca kad Pintar ini. Sekiranya ada dan berkeupayaan untuk membekalkan peralatan untuk membaca kad Pintar ini, adakah ianya berkualiti dan mengikut piawai pembaca kad yang mampu membaca kad dalam setiap situasi dan keadaan. Tentulah tidak semua pembaca kad pintar adalah keluaran atau model produk yang sama, kerana setiap agensi atau institusi swasta akan membekalkan dan menyediakan pembaca kad pintar mengikut kemampuan dan kegunaan masing-masing. Dengan sebab itu jugalah, maka pelbagai komplikasi berlaku. Contohnya Kad Pintar tidak dapat dibaca bukannya disemua agensi atau institusi tetapi hanya disesetengah tempat sahaja. Contohnya, MyKad boleh dibaca di agensi kerajaan tetapi tidak boleh dibaca di institusi swasta. mengapakah ini berlaku, ini berlaku kerana penggunaan pembaca kad yang tidak seragam.
Ini akan merumitkan kepada pengguna MyKad, sekiranya mereka benar-benar memerlukan perkhidmatan yang menggunakan MyKad, namun kerana kekangan teknologi, mereka tidak mendapat faedah daripada teknologi yang dibangunkan malahan ini menyusahkan mereka.
Kepada pihak yang berkenaan silalah mengambil tindakan, bukan hanya membekalkan perisian untuk membaca kad Pintar sahaja namun, perlu menetapkan peralatan/ perkakasan yang sah untuk membaca kad Pintar. 1 smartcard reader for all agencies and institution and also private agencies…


Tag : Teknologi
Back To Top